Billentyűs szakirányú képzés

A zongora, orgona és hárfa tanszakokat magában foglaló szakmairány iskolánk legnagyobb diáklétszámmal működő munkaközössége. A tanszakok növendékeit főtárgy tanáraik mellett híres zongoraművészek is segítik tanulmányaik során. Évente több alkalommal hívunk meg híres előadóművészeket, zeneakadémiai professzorokat, művésztanárokat. A mesterkurzusokon növendékeink testközelben sajátíthatják el a zenei mondanivaló tökéletes megszólaltatásához szükséges technikai tudást. A tanszakok munkájáról tanúskodnak a növendékek hazai és nemzetközi versenyeredményei, valamint a sikeres felvételik hazai és külföldi egyetemek zeneművészeti karára. A tanszak hallgatói rendszeresen szerepelnek iskolai valamint iskolán kívüli rendezvényeken. Szeretettel várunk mindenkit tanszakunk növendékeinek sorába!


Taraszova Marianna
Munkaközösség-vezető, zongora
(Kodály Díj, 2015)

Tanszakok és tanárok


Bartha Ildikó
zongora


Grünwald Béla
zongora


Sőrés Ildikó
zongora


Szilágyi Valéria
zongora


Sárosi Dániel
orgona

A szakközépiskolában nem zongora főtanszakon tanuló növendékek kötelező zongora-oktatásban is részesülnek. A tárgy legfontosabb feladata – bizonyos manuális készségek fejlesztésén túl – a „többsoros” figyelem, gondolkodás és hallás fejlesztése. Mint ilyen, nélkülözhetetlen előfeltétele a szolfézs, a zeneelmélet (benne a formatan) tárgyaknak. A két sor aktív olvasása elősegíti egy partitúra passzív átlátását, mely képességre nagy szükség van a zeneirodalom tárgy tanulásánál. A zongora és az említett elméleti tárgyak együtt adják a hangszeres zenei képzés hátterét.


Bodóné Kiss Szabina
zongora kötelező, korrepetítor


Bojti Eszter
zongora kötelező, korrepetítor


Böszörményi Judit
zongora kötelező, korrepetítor


Konta Noémi
korrepetítor


Kozma Dávid
korrepetítor


Járvás Katalin
zongora kötelező, korrepetítor


Ordasi Anna (GYES)
zongora kötelező, korrepetítor


Richter Edit
korrepetítor


Sári Gergő
zongora kötelező


Dr. Opposits Gáborné
zongora kötelező, korrepetítor

Tanszakok felvételi követelményei

ZONGORA

A FELVÉTELI ANYAGA

Két J. S. Bach mű ( invenció/ kis prelúdium)
Egy teljes klasszikus szonáta/szonatina
Egy virtuóz etűd
Egy romantikus mű
Egy 20. századi mű
 

ORGONA

A FELVÉTELI ANYAGA

Orgona:
- 1 Bach-korálelőjáték,
- 1 Bach-prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból),
- 1 könnyebb, más stílusú mű.
Aki már több éve tanul orgonálni, végzettségének megfelelően válassza ki felvételi anyagát.

Zongora:
- 1 Bach-mű (nehezebb kis prelúdium, két- vagy háromszólamú invenció),
- 1 klasszikus szonáta-tétel,
- 1 romantikus mű,
- 1 XX. századi magyar mű,
- 2 etűd (az egyik lehetőleg a bal kézben mozgó szólammal).
A felvételi anyag szintje a zeneiskolák 6. évfolyamának feleljen meg. A felvételi vizsgán lehet kottából is játszani.
 

Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskoláért Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 18547876-1-09
Bankszámlaszám: 11993001-02307482-10000001
"Zenei Nevelésért" Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 19126456-1-09
Bankszámlaszám: 10103434-16655928-00000004

Kérjük, adója 1 %-ával segítse a tehetségek gondozását és a minőségi zenész utánpótlás képzését! Köszönjük a felajánlását!

Kulturális hírek

Webstatisztika

Látogatók
1
Cikkek
144
Cikkmegtekintések találatai
256527

Közétkeztetési tájékoztató