Húros-vonós szakirányú képzés

Tanszakunkon öt hangszer, hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő és gitár tanulására van lehetőség. A tanáraink mind nagy tapasztalattal rendelkező, felkészült oktatók. Vonós diákjaink  főtárgyi tanulmányaik mellett kamarazene foglalkozásokon vehetnek részt és tagjai lesznek az iskola szimfonikus zenekarának, mely egyedülálló a vidéki zeneművészeti szakgimnáziumok között. Minden évben szakmai napok, mesterkurzusok és hangversenyek gazdagítják a munkát.

Gitár tanszakunk országos szinten is az egyik legnagyobb létszámmal büszkélkedhet. Tanítványaink az országos rendezvények állandó résztvevői. Szóló hangszeres tanulmányaik mellett kamaracsoportban és gitárzenekarban is játszhatnak. A továbbtanulást elősegíti szoros szakmai kapcsolatunk a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának gitár tanszakával.


Óváry Zoltán
Munkaközösség-vezető, gitár

Tanszakok és tanárok


Bogáti-Bokor Orsolya
hegedű


Dr. Ittzés Tamás
hegedű


Radovics-Méder János
hegedű


Versánszky Ildikó
hegedű


Csorba Gergő
gitár


Pető Áron
gordonka


Cseh Ákos
nagybőgő


Kocsis Ágnes
hárfa

Tanszakok felvételi követelményei

GITÁR

A FELVÉTELI ANYAGA

A felvételi meghallgatáson kettő különböző karakterű klasszikus etűdöt és két tetszőleges előadási darabot szükséges játszani.

Ajánlott irodalom
Klasszikus etűdök (kötetek, gyűjtemények):

- Carcassi: Etűdök op. 60 (ajánlott: 1,2,3,4,7,9,10)
- Sor: Etűdök op. 35 vagy op. 31 (lehet a Fodor-Marnitz féle válogatás is)
- Giuliani: Op 100.
- Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
- Julio Sagreras etűdök (melyet klasszikus etűdnek fogadunk el)

Előadási darabok
reneszánsz:
- Luis Milan: 6 Pavane (SZKL VI.-VII)
- Egyszerűbb F. da Milano, vagy Luis Milan fantázia (Nagy E.: Repertoire)

barokk:
- Brescianello szvit-tételek (Nagy E.: „Repertoire” kötet)
- J.S. Bach könnyebb művei (SZKL. Húsz könnyű Bach-tétel)
- Robert de Viseé: Tánctételek (pl. d-moll szvit)

klasszika:
- Carcassi, Carulli, Giuliani, Sor művei
- Matteo Carcassi: 6 Capriccio (ebből egy mű, ajánlott: 1,4,5)

romantika:
- Francisco Tarréga egyszerűbb művei (Lagrima, Adelita)
- Johann Kaspar Mertz: Honi virágok

XX. századi művek:
- Brouwer etűdök I-X- ig.
- Modern Times gyűjtemény (Chanterelle kiadó)
- Huzella Elek: Három tánc

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. A választott előadási darabok mutassák meg a tanuló sokoldalúságát. A felvételi vizsga teljes anyagát kotta nélkül kell előadni.

Azok számára, akik még nem érzik magukat azon a szinten, hogy a felvételi követelményeknek megfeleljenek (tanár hiánya, könnyűzenét tanultak stb.), azok számára biztosítunk egyéni megbeszélés szerinti konzultációt a tanév bármely időszakában. Kapcsolat felvétel az iskola tanulmányi osztályán keresztül.

HEGEDŰ

A FELVÉTELI ANYAGA

2 szabadon választott etűd,
barokk szonáta lassú és gyors tétele,

vagy

1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab
versenymű saroktétele

Az etűdök az alábbi anyagból választandók:
- Mazas: Etűdök op. 36, I. füzet
- Kayser: Etűdök III.füzet (a könnyebbek közül)
  -Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. füzet
- 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül)
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A választott zeneművek lehetőleg legyenek különböző stílusúak.

BRÁCSA

A FELVÉTELI ANYAGA

2 gyakorlat, 1 versenymű saroktétele, 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából.
Hegedűvel ajánlott etűdök:
- Dancla: Etudök op. 68
- Mazas: Etudök op. 36
- Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet
- 24 előkészítő gyakorlat op. 37
Brácsával ajánlott etűdök:
- Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül)
- Mazas: Etudök op. 36
- Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet
- 24 előkészítő gyakorlat op. 37
- Campagnoli: 41 gyakorlat
A választott etűdök különböző jellegűek legyenek

GORDONKA

A FELVÉTELI ANYAGA

Dúr és moll skálák három oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig; a skálákat legalább négyhangos kötéssel.

- Két etűd, egy virtuóz és egy kantilénás. Az etűdök Dotzauer: Etudök II. füzetéből, Lee: 40 melodikus etűd II. vagy Duport etűd, vagy más, hasonló technikai szintű gyakorlatokból választhatók.

- Egy előadási darab és egy versenymű tétel. A versenymű tétel kiváltható egy virtuóz előadási darabbal.

A teljes anyag kotta nélkül játszandó.

NAGYBŐGŐ

A FELVÉTELI ANYAGA

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel rendelkező jelentkezőknek:

- Montag Lajos: Nagybőgőiskola első kötetében szereplő skálák és azok felbontásainak ismerete.
- 2 szabadon választott etűd
- C. Saint-Saëns: Elefánt (Az állatok farsangjából), zongorakísérettel

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel nem rendelkező jelentkezőknek:

a zeneiskolában tanult hangszer tudásának bemutatása és a növendék alkati adottságainak vizsgálata.

A felvételi anyagát mindkét esetben kotta nélkül kell előadni

HÁRFA

A FELVÉTELI ANYAGA

Skála:
Diatonikus skála játéka külön kézzel, két kézzel, két oktávon keresztül.
Hármashangzat- és dominánsszeptim-játék két oktávon belül, akkordokban és felbontásokban, különböző ujjrendekkel.
Etűdök:
Zabel: Schule für Harfe I.kötet
Schuecker: Thema mit Variationen
Nadermann: 15 etűd
Darabok:
Purcell: Menüett
Händel: Prelude
Hasselmans: A rokka (vagy ezek nehézségi fokának megfelelő darabok, válogatás szerint)

Szükségszerű, hogy a növendék megfelelő szintű hárfa- vagy zongoratudással és elméleti felkészültséggel rendelkezzék. A hárfa szakra felvételizni kívánó tanulók jelentkezését célszerű egy év próbaidő kikötéssel elfogadni. Ez a próbaév részét képezheti az ötéves tanulmányoknak, ugyanis a négy-öt éves zongora és megfelelő elméleti tudás olyan mértékű támaszt adhat egy rátermett és szorgalmas növendéknek, hogy az, az alábbi lebontott tananyaggal, képes lesz megfelelni az ötödik év végére a felsőoktatási felvételi követelményeknek.

Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskoláért Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 18547876-1-09
Bankszámlaszám: 11993001-02307482-10000001
"Zenei Nevelésért" Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 19126456-1-09
Bankszámlaszám: 10103434-16655928-00000004

Kérjük, adója 1 %-ával segítse a tehetségek gondozását és a minőségi zenész utánpótlás képzését! Köszönjük a felajánlását!

Kulturális hírek

Webstatisztika

Látogatók
1
Cikkek
144
Cikkmegtekintések találatai
256525

Közétkeztetési tájékoztató