Rézfúvós szakirányú képzés

Iskolánk rézfúvós tanszakain kürtöt, trombitát, harsonát és tubát tanulhatnak a hozzánk jelentkezők. Az oktató-nevelő munkában fontos szerepet kap a kamarazene. A képzés során tanulóink kisebb kamaraegyüttesekben, fúvószenekarban és szimfonikus zenekarban egyaránt játszanak. Tanítványainknak rendszeres fellépési lehetőséget biztosítunk iskolai és külső hangversenyeken, országos megmérettetésekre, illetve felsőoktatásban való továbbtanulásra készítjük fel őket. Kollégáim felkészültsége, szakmai tudása és kiváló munkája eredményeképpen országos és nemzetközi versenyeken elért eredményekkel rendelkezünk, rézfúvós oktatásunk minősége iskolánk hírnevét erősíti. Végzett tanítványainkat megtaláljuk a hazai és nemzetközi zenei életben, zenekarokban és zeneoktatási intézményekben.


Törőné Tóth Márta
Munkaközösség-vezető, harsona-tuba
(Tanári Kodály-díj, 2014)

Tanszakok és tanárok


Csősz János
trombita


Kovács János
trombita


Győrfi Péter
kürt


Kerekes Imre
tuba

Tanszakok felvételi követelményei

TROMBITA

A FELVÉTELI ANYAGA

Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben
Clodomir: Petits Exercices füzetéből a 26., 28. és 29. gyakorlat
Telemann: F-dúr szonáta I-II. tétele, vagy Diabelli: F-dúr szonátából I-II. tétel
tetszőleges magyar szerző előadási darabja
lapról olvasás a helyszínen kapott kottaanyagról
A felvételi vizsga teljes hozott anyaga kotta nélkül játszandó.

KÜRT

A FELVÉTELI ANYAGA

Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben).
Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217).
Két etűd (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 178, 182, 205).
Egy előadási darab.
Ajánlott:
Skrop: B-dúr koncert (rövid kadenciával)
Beethoven: Románc
Concone: Téma és variáció
A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

HARSONA

A FELVÉTELI ANYAGA

1 skála variációkkal
2 szabadon választott etüd (különböző jellegű)
Steiner- Völgyi- Zilcz : Harsonaiskolából v.
Steiner: Harsona ABC-ből v.
Makovecz: Válogatott etüdökből v.
más etüdgyűjteményből

2 különböző karakterű előadási darab v.
egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
Az egyik előadási darab kotta nélkül játszandó.

TUBA

A FELVÉTELI ANYAGA

1 skála variációkkal
2 szabadon választott etüd ( különböző jellegű)
Kietzer: Tubaiskolából v.
Ujfalusi Tubaiskolából v.
Jakab Gedeon: Tubaiskolából  v.
más etüdgyűjteményből.

2 különböző karakterű előadási darab
Steiner: "Előadási darabok rézfúvókra" kötetből,
vagy más gyűjteményből v.
egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
Az egyik előadási darab kotta nélkül játszandó.

Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskoláért Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 18547876-1-09
Bankszámlaszám: 11993001-02307482-10000001
"Zenei Nevelésért" Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 19126456-1-09
Bankszámlaszám: 10103434-16655928-00000004

Kérjük, adója 1 %-ával segítse a tehetségek gondozását és a minőségi zenész utánpótlás képzését! Köszönjük a felajánlását!

Kulturális hírek

Webstatisztika

Látogatók
1
Cikkek
144
Cikkmegtekintések találatai
256519

Közétkeztetési tájékoztató