Közismereti képzés

Az iskola helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv szerint kiadott szakközépiskolai kerettanterveket alkalmazza kulcskompetenciákkal kiegészítve, ez előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok óraszámait. A 4 éves képzés végén tanulóink az országosan egységes, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján lebonyolított érettségi vizsgán számolnak be tudásukról. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint a kötelező érettségi tárgyak közé bekerült a komplex szakmai vizsgatárgy, melyre szintén felkészítjük tanulóinkat. Természetesen igény szerint emelt szinten is készítünk fel az érettségire. Iskolánkban a nyelvi oktatás a felkészültségi szintnek megfelelően kialakított, kis létszámú (8-10 fős) csoportokban történik. A haladó csoportokban tanuló diákok 80-100%-a sikeres középfokú, illetve igény szerint felsőfokú nyelvvizsgát szerez a tanulmányai végén.


Vincze Teréz
Munkaközösség-vezető, angol nyelv
(fotó: Ász Fotó Studió)

Tantárgyak és tanárok


Katona Sándorné
Magyar nyelv és irodalom
Tanári Kodály-díj (2016)
(fotó: Ász Fotó Studió)


Bűdi Hella
Magyar nyelv és irodalom
(Fotó: Radovics János)


Gáll Andrea
Történelem, német nyelv
(fotó: Ász Fotó Studió)


Semegi Katalin
Történelem, földrajz


Dr. Kovácsné Lévai Katalin
Történelem, etika


Gutiné Matos Beáta
Angol nyelv


Szabó Henriett
Fizika, informatika


Szabó Zsuzsánna
Matematika, kémia


Ujvári Attila
Testnevelés


Iszály Zsófia
Matematika


Guba Attila
Biológia


Serra György
Olasz nyelv

Közismereti képzés bemutatása

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ PÁRHUZAMOS MŰVÉSZETI KÉPZÉS

Speciális, összetett tanrend szerint hangoljuk össze a közismereti és szakmai képzést, lehetőséget adva a tanulószobán történő, tanári segítség melletti felkészülésre is. Szűk infrastrukturális lehetőségeink ellenére egy termünkből tanulószobát alakítottunk ki. Tapasztalataink, a tanulmányi eredmények javulása mutatják, hogy ez a lehetőség hosszútávon megtérülő, eredményes döntés volt, hiszen növendékeink avatott szakmai felügyelet mellett készülhetnek fel közismereti és egyéb elméleti óráikra. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerinti zajló közismereti képzés mellett növendékeink szakmai fejlődését a különböző hazai és nemzetközi versenyeken történő részvétellel is támogatjuk.

Iskolánkban a nyelvi oktatás a felkészültségi szintnek megfelelően kialakított, kis létszámú (8-10 fős) csoportokban történik. Az oktatási háttér további erősítésére előkészítés alatt áll egy 16 munkaállomásból álló nyelvi labor. A haladó csoportokban tanuló diákok 80-100%-a sikeres középfokú, illetve igény szerint felsőfokú nyelvvizsgát szerez a tanulmányai végén. Az oktató-nevelő munka hatékonyságát és eredményességét szolgálja informatikai szaktantermünk 2014-ben beszerzett 16 munkaállomása. Iskolánk jelenleg 18 interaktív táblával rendelkezik, minden, csoportos oktatásra alkalmas termünk fel van szerelve az oktató-nevelő munkát segítő IKT eszközökkel.

A 4 éves képzés végén tanulóink az országosan egységes, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján lebonyolított érettségi vizsgán számolnak be tudásukról. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint a kötelező érettségi tárgyak közé bekerült a komplex szakmai vizsgatárgy, melyre szintén felkészítjük tanulóinkat. Természetesen igény szerint emelt szinten is készítünk fel az érettségire. Legfőbb célkitűzésünk a gyermekek felkészítése az érettségi vizsgákra, illetve megfelelő szakmai tudás megalapozásával felkészítés a hazai és európai zenei felsőoktatási intézményekbe való sikeres felvételi vizsgára. Színvonalas képzésünknek köszönhetően tanulóink nem ritkán kerülnek be nem zenei felsőoktatási intézményekbe joghallgatóként, bölcsészként, vagy orvosként.

Az iskolába kerülés feltétele a szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés, a közismereti tárgyakból nincsen felvételi vizsga. A 9. évfolyamra bekerülők képességfelmérése az első hetekben megtörténik (szövegértés, helyesírás, matematikai készség, nyelvi szint). Az iskola helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv szerint kiadott szakközépiskolai kerettanterveket alkalmazza kulcskompetenciákkal kiegészítve, ez előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok óraszámait.

Honlapunkon keresztül is elérhető Pedagógiai Programunkban az idegen nyelv kapott az előírtnál magasabb óraszámot. Az idegen nyelvet (angol, német), az informatikát és a matematikát az igényeknek megfelelően - szükséges esetben - csoportbontásban tanítjuk. Ezt nemcsak a tanulás hatékonysága, hanem a tanulók eltérő képzettsége is mindenféleképpen szükségessé teszi. Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is. A tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon heti 2 óra fakultáció keretében történik az érettségire való felkészülés.

Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskoláért Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 18547876-1-09
Bankszámlaszám: 11993001-02307482-10000001
"Zenei Nevelésért" Alapítvány
Adószám az 1%-os felajánláshoz: 19126456-1-09
Bankszámlaszám: 10103434-16655928-00000004

Kérjük, adója 1 %-ával segítse a tehetségek gondozását és a minőségi zenész utánpótlás képzését! Köszönjük a felajánlását!

Kulturális hírek

Webstatisztika

Látogatók
1
Cikkek
144
Cikkmegtekintések találatai
256523

Közétkeztetési tájékoztató